Ngày 25-5-2017, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN tổ chức họp báo phát động Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng, lần thứ II. Đại diện lãnh đạo ba đơn vị chủ trì họp báo.

           Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình Sáng kiến Vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ hai năm một lần. Các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến xuất sắc vì cộng đồng được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ, du lịch, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… Ban Tổ chức cũng khuyến khích và đánh giá cao những sáng kiến giúp hỗ trợ phát triển ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

              Những sáng kiến khả thi được tập hợp và lưu trữ trong Ngân hàng “Sáng kiến vì cộng đồng”, các nhà lãnh đạo có thể tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

             Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” được thực hiện ở quy mô toàn quốc, lễ phát động chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Theo dự kiến, Lễ trao giải “Sáng kiến vì cộng đồng” sẽ diễn ra vào 18 tháng 5 năm 2018, dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng VTV - Đài Truyền hình Việt Nam. 

Under contructor

1
Cuộc thi "Sáng kiến Vì cộng đồng" được tổ chức với sứ mệnh tìm kiếm và hiện thực hóa các sáng kiến, dự án của các tập thể, cá nhân về:
 
- Hỗ trợ cộng đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
- Huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thể hệ trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.
 
Những sáng kiến khả thi sẽ được tập hợp và xây dựng thành “Ngân hàng các sáng kiến”, từ đó kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai vào thực tế.